Buitentocht 50

2353 VL Leiderdorp

+31(0)6 1469 5206

Liesbeth Zwartele

Berichtje sturen?

Liesbeth.zwartele@gmail.com

Het mediationproces

Intake en mediationovereenkomst

U kunt bij mij terecht voor een gratis intakegesprek van een half uur waarin ik toelicht wat mediation inhoudt en de mediationovereenkomst overhandig. Een andere optie is dat ik u na telefonisch contact de mediationovereenkomst stuur zodat u al in de gelegenheid bent deze door te lezen. Tijdens de eerste bijeenkomst kan deze getekend worden en direct met de mediation worden gestart. In de mediationovereenkomst worden de vertrouwelijkheid en geheimhouding geregeld. U verklaart zich bereid tot meewerken aan een oplossing en ik verklaar dat ik onpartijdig zal optreden. Daarnaast wordt het tarief vermeld.

De mediationbijeenkomsten

Na het tekenen van de mediationovereenkomst kan de mediation beginnen. Tijdens de bijeenkomsten vertellen beide partijen hun kant van het verhaal. Belangen, emoties en de communicatie tussen beide partijen komen aan de orde. Zijn alle aspecten besproken dan kunnen u en de andere partij constructief aan de slag om aan gezamenlijke oplossingen te werken en die vervolgens te toetsen op haalbaarheid. Ik begeleid dit gehele proces en maak op verzoek een kort verslag van elke bijeenkomst.

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer u en de andere partij samen tot overeenstemming zijn gekomen, dan worden alle afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart u beiden zich te houden aan de afspraken. De mediation is hiermee geëindigd.

Wanneer het echt niet lukt om tot oplossingen te komen kan zowel u, de andere partij als ikzelf de mediation stopzetten. Het staat u dan natuurlijk vrij om andere (juridische) wegen te bewandelen om alsnog tot een oplossing te komen. Dat wat in de mediation is besproken blijft vertrouwelijk, ook in de toekomst en kan niet in juridische procedures worden gebruikt.

Voorbeelden Mediation

(Echt)scheiding

Wanneer u en uw partner uw huwelijk ofwel samenleving niet willen voortzetten, kunt u onder mijn begeleiding uw scheiding bespreken en afwikkelen. De belangen van eventuele kinderen nemen hierbij een prominente plaats in. Alle bij een scheiding relevante zaken komen aan de orde. Denk hierbij aan de formele/juridische kant van de (echt)scheiding, de verdeling van de bezittingen, schulden en pensioenen, eventuele alimentatie en alle afspraken over de kinderen. Deze laatste worden wanneer de kinderen minderjarig zijn, vastgelegd in een ouderschapsplan. De juridische afwikkeling van het ontbinden van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap vindt plaats door een advocaat waar ik mee samenwerk. Het (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan worden ingediend bij de rechtbank waarna verdere afhandeling plaatsvindt.

Burenbemiddeling

Iets wat kan starten met een kleine ergernis, mondt soms uit in een groot conflict. Juist wanneer je dicht bij elkaar woont en elkaar elke dag tegenkomt. Of het nu gaat om overhangende takken, gebrek aan zonlicht of geluidsoverlast, de oplossing brengt partijen vaak een hoop rust. De inzet van mediation kan hieraan bijdragen. Een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend!

Arbeidsgerelateerde conflicten

Bij conflicten in de werksituatie gaat het om botsingen binnen teams, ruzies met de baas of exit- en reïntegratie-processen waarbij onenigheid ontstaat. De impact van dit soort conflicten is vaak groot. Werk is immers belangrijk voor mensen. Om conflicten, liefst in een vroeg stadium, bespreekbaar te maken en op te lossen, kan het inzetten van mediation een goede keuze zijn. Mijn jarenlange ervaring als hoofd Personeelszaken binnen verschillende organisaties (zowel groot als klein van omvang) helpt bij het begrijpen en doorgronden van arbeidsconflicten.

Ik hoor graag van u!