Buitentocht 50

2353 VL Leiderdorp

+31(0)6 1469 5206

Liesbeth Zwartelé

Berichtje sturen?

Liesbeth.zwartele@gmail.com

geen brug te ver.

Conflicten kunnen zich altijd voordoen in het leven of het nu gaat om conflicten op het werk, in de familie of met buren. Conflicten zorgen voor boosheid, verdriet en pijn en kosten veel energie. Op het werk leiden conflicten daarnaast vaak tot ziekteverzuim en daarmee tot kosten. In een buurt kan het gevolg zijn dat verhoudingen verstoord raken en het woonplezier daalt. Speelt er iets binnen dan familie dan leidt dit vrijwel altijd tot hoog oplopende emoties.
Bij mediation werkt u samen onder begeleiding van de mediator aan oplossingen. De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst.
Komt u er samen niet uit dan is mediation een mogelijkheid.

Bij mediation werken partijen onder begeleiding van de mediator aan oplossingen. De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst.

Als onafhankelijk en onpartijdig gecertificeerd MfN-mediator help ik, Liesbeth Zwartelé, u hier graag bij. Op deze website informeer ik u daarom over de mogelijkheden.

Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een gratis intakegesprek (half uur) dan kunt u mij telefonisch bereiken op nummer 06- 1469 5206.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt zelf, samen met de andere partij, actief aan de oplossing van het conflict. Ik begeleid u daarbij op neutrale en onpartijdige wijze. Het doel van mediation is om tot stabiele en voor beide partijen aanvaardbare afspraken te komen die ook in de toekomst werkbaar blijven. Ik vraag van u de bereidheid om met elkaar aan tafel te gaan zitten en de intentie om er samen uit te komen. U houdt alles in eigen hand, zowel het proces als de uiteindelijke oplossingen.

Mijn profiel

Ik ben opgeleid als sociaal en organisatiepsycholoog en heb jarenlang gewerkt als hoofd Personeelszaken in verschillende organisaties. In die functie heb ik ervaren dat het betrekken van een onafhankelijke derde een grote meerwaarde heeft bij het oplossen van conflicten. Dat heeft mij ertoe gebracht mijzelf tot mediator te laten opleiden.

Mijn praktijk bestaat uit het begeleiden van familiekwesties, arbeidsconflicten en geschillen tussen buren.

De opleiding tot mediator heb ik gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem, de specialisatie tot geaccrediteerd familiemediator bij het Mediation Educatie Centrum.

 

Wat kost mediation

Ik werk voor particulieren voor een tarief van 130 Euro per uur exclusief BTW. Voor zakelijke mediations reken ik een tarief van 160 Euro per uur exclusief BTW. Reiskosten bedragen 0,35 euro per kilometer. Een intake van een half uur is kosteloos en vrijblijvend.

Bij familiezaken ontvangen partijen van mij ieder een aparte factuur voor gelijk deel van de kosten. Mediation bij arbeidsconflicten wordt vaak door de werkgever betaald. Het staat partijen echter vrij om andere afspraken te maken.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan het zijn dat deze de kosten van mediation (gedeeltelijk) vergoedt.

Ik hoor graag van u!